USLUGE PRIJEVOZA
KAMION - nosivost 3 i pol tone - dužina sanduka 6,20 bez cerade
Kontakt osoba: Ružica Ešegović
ruzica.esegovic@metal-oz.net
+385 98 439 471