BRAVE I OKOVI

Brave za drvena vrata ( na ključ), brave za drvena vrata ( na cilindar),
brave za metalna vrata ( valjak, kvaka ), bravice za metalne ormariće,
brave električne, brave za garažna vrata, cilindri, štitovi, rozete, lokoti, kvake...